Zakończyliśmy konkurs 4 pory roku 2019!

Zapraszamy do udziału w przyszłym roku :)

Wiosna

zdjęcie 1023
Klaudia Janowska
ZDJĘCIA: 5
26 kwiecień 2019, smagliczka skalna, w towarzystwie leszczyny czerwonej, trzmieliny oskrzydlonej i kul wiklinowych.